Συνεδρίασε χθες 13 Ιανουαρίου το ΔΣ του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων  . Η συνεδρίαση έγινε με 4 από τα 7 μέλη του ΔΣ εκ των οποίων … οι τρεις Ζακυνθινοί (η περιφερειάρχης κα Κράτσα, η αντιπεριφερειάρχης κ. Μοθωναίου και ο Δήμαρχος κ. Αρετάκης).

Απουσίαζαν: ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας κ. Λέσσης , o Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Μιχαλάτος  και η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας κ. Υδραίου. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα έστειλαν κοινή επιστολή η οποία αποτελεί κόλαφο για την κ. Κράτσα και τις μεθοδεύσεις της αφού αποδομούν σημείο προς σημείο και τα 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα το 2ο, το 3ο και κυρίως το 5ο θέμα (για το έργο) τα οποία αφορούν την Κεφαλονιά !

Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι δύο Δήμαρχοι στο 6ο θέμα ευθέως καταγγέλλουν ότι «αδυνατούμε να συμπράξουμε στο να μετατραπεί με πανηγυρικό τρόπο ο φορέας από διαβαθμιδικό και διαδημοτικό σε τοπικό ενός εκ των 7 νήσων του Ιονίου» εννοώντας της Ζακύνθου με αφορμή τη στελέχωσή του αποκλειστικά με Ζακυνθινούς.

Και αυτό συμβαίνει όταν η Ζάκυνθος έχει δεχθεί κατ ‘επανάληψη πρόστιμα για την διαχείριση των απορριμμάτων ακόμα και στη θητεία της κ. Κράτσα, όπως δια χειρός του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη και αντιπροέδρου του ΦΟΔΣΑ κ. Ιωάννου πριν λίγους μήνες στις 14-9-2020 επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ για « την μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στη  Μονάδας Μεταβατικής Περιόδου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ζακύνθου στη θέση ΄΄ ΛΙΒΑΣ ΄΄ Δ.Δ. Γυρίου του Δήμου Ζακύνθου»  με την απόφασή του 67458/11616/14-9-2020 και ΑΔΑ: Ω3Κ47ΛΕ-Α1Π .

√ Ακολουθεί το κείμενο της κοινής επιστολής των δυο δημάρχων

 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΤΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΜΕΛΩΝ του ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΟΔΣΑ Ιον. Νήσων ΑΕ»

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο ΦΟΔΣΑ Ιον. Νήσων ΑΕ &

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι δεν θα παραστούμε στη συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας «ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ» την οποία με την από 8-1-2021 πρόσκλησή σας ορίσατε για την 13-1-2021 και ώρα 13.30 για τους εξής λόγους:

Το υπ αριθ. 1 θέμα «Ανακοινώσεις» είναι εντελώς ασαφές και αόριστο.

 Τα υπ αριθ. 2 και 3 θέματα , σχετικά με την δαπάνη πληρωμής τρίτου ως τεχνικού συμβούλου για το έργο της διαχείρισης των αποβλήτων της Κεφαλονιάς, αυτά (τα θέματα) εισάγονται προς συζήτηση κατά καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων.

Ειδικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι ο σκοπός ,τον οποίο αυτή καλείται να εκπληρώσει, να μην μπορεί να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο.

Εν προκειμένω, παρά το ότι οι Δήμοι μας, μέλη του ως άνω φορέα, διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση της κρίσιμης τεχνικής εργασίας, ήτοι την παροχή υπηρεσιών επιβλέπουσας υπηρεσίας στην κατασκευή των δύο μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά, σεις εκμεταλλευόμενη την ιδιότητα σας ως κυριάρχου μετόχου στον ως άνω φορέα αναθέσατε αυτήν όχι στους παραπάνω δήμους μέλη σας, αλλά σε τρίτο με αντάλλαγμα

Κατ΄ ακολουθίαν, δεν θα συμπράξουμε στην, κατά την άποψη μας, μη νόμιμη πληρωμή του παραπάνω τρίτου.

 Σχετικά με το Θέμα 4, που αφορά την φερόμενη αξιολόγηση του «εγχειριδίου διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων», διαπιστώνουμε μεγάλη ανακολουθία στα όσα έχετε δηλώσει και παραδεχθεί.

Συγκεκριμένα, προ ενός μηνάς (Δεκέμβριος του 2020) δηλώσατε και παραδεχθήκατε, ότι ο ως άνω φορέας δεν «διαθέτει τεχνική επάρκεια και το απαιτούμενο προσωπικό», προκειμένου να παρακολουθήσει οποιοδήποτε έργο ή υποέργο, που αφορά τις παραπάνω μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων των νήσων της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς.

Σήμερα, μετά από ένα περίπου μήνα παρουσιάζετε σχετικό εγχειρίδιο διαδικασιών ανάθεσης και παρακολούθησης τέτοιων έργων και συμβάσεων. Νομίζουμε ότι υπάρχει πλήρης εμπαιγμός μας.

 Όσον αφορά το 5ο θέμα, ήτοι την αποδοχή της μελέτης για το έργο του ΧΥΤΥ της Κεφαλονιάς και την παροχή προς εσάς εξουσιοδότησης για κάθε σχετική ενέργεια, έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι εφόσον δεν προηγήθηκε καμία απολύτως συνεργασία με τον άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα για το παραπάνω έργο, ήτοι με τον Δήμο Αργοστολιού, που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της νήσου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εκ των υστέρων έγκριση για το θέμα αυτό.

 Σχετικά με το θέμα υπ αριθ. 6 για τοποθέτηση σε 3 καίριες θέσεις του φορέα ισάριθμων συμπατριωτών σας, δηλώνουμε ότι αδυνατούμε να συμπράξουμε στο να μετατραπεί με πανηγυρικό τρόπο ο φορέας από διαβαθμιδικό και διαδημοτικό σε τοπικό ενός εκ των 7 νήσων του Ιονίου.

 Για το θέμα υπαριθ. 7, ήτοι για την συγκρότησης ταμειακής υπηρεσίας από τους 2 εκ των ως άνω υπό τοποθέτηση υπαλλήλων , σημειώνουμε όχι καθίσταται πλέον πασίδηλο το ποια μορφή προτίθεσθε να δώσετε στον φορέα και το ποια διαδικασία θα ακολουθήσετε για την επιλογή.

Όχι αυτήν της πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από όσους έχουν τα σχετικά προσόντα, αλλά την απ ευθείας επιλογή και τοποθέτηση.

 Σχετικά με το 8ο θέμα έχουμε να πούμε τα εξής:

Για την επιλογή 2μελούς επιτροπής εκ των ως άνω 3 Ζακυνθίων υπαλλήλων, νομίζουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην σχετική συνεδρίαση για την επιλογή αυτή και 2 Κερκυραίοι Δήμαρχοι και ένας Κεφαλλονίτης.

Την παραπάνω επιλογή μπορείτε να την κάνετε χωρίς εμάς, αλλά με την σύμπραξη του κου Θεματικού και Αντιπροέδρου, της κας Αντιπεριφερειάρχου και του κου Δημάρχου Ζακύνθου. 

Τέλος για θέμα 9ο, που αφορά την έγκριση δαπάνης 300 ευρώ για την δημιουργία ιστοσελίδας στον φορέα, νομίζουμε ότι πράγματι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για να συζητηθεί σε μία συνεδρίαση μεταξύ μιας Περιφερειάρχου, ενός θεματικού και Αντιπροέδρου, μίας αντιπεριφερειάρχου και 4 δημάρχων 3 διαφορετικών νησιών του Ιονίου.

Πλην όμως εμείς, λόγω των προηγούμενων ως άνω ενεργειών σας, δεν θα συνεισφέρουμε στην λήψη μίας τόσο σοβαρής απόφασης .

Επιπλέον, επιτρέψατε μας να επισημάνουμε και τα εξής:

1) Κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΓΣ του φορέα θεωρώντας μη νόμιμη την συγκρότηση του ΔΣ επιδιώξατε με πρωτοβουλία σας την αλλαγή της αρχικής συγκράτησης αυτού (ΔΣ). Παρόλο ότι το θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα, ζητάτε με την παραπάνω πρόσκληση σας από το αρχικό ΔΣ, το οποίο σεις δεν θεωρείτε νόμιμο, να λάβει αποφάσεις επί των ως άνω θεμάτων. Η συμπεριφορά αυτή αντιφατική και όχι λογική. και

2) Την σχετική πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ , προκειμένου να προσέλθουν σε συνεδρίαση την στέλνετε πάντοτε την τελευταία ημέρα που επιτρέπει ο νόμος και τις σχετικές εισηγήσεις για τα υπό συζήτηση θέματα πάντοτε εκπρόθεσμα, ήτοι την προηγούμενη της συνεδριάσεως.

Έτσι δεν παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για προετοιμασία, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει, ότι δεν επιδιώκετε την συνεργασία.

Εν όψει των ανωτέρω, δηλώνουμε ότι δεν θα παραστούμε στην ως άνω συνεδρίαση

13-1-2021

Οι Δήμαρχοι

Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου                        Θεόφιλος Μιχαλάτος          

Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας                           Δήμαρχος Αργοστολίου

και Διαποντίων Νήσων

 

Πηγή: kefaloniapress.gr