Σε 332 δήμους της χώρας θα διατεθούν 28 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το ποσό των 28 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών,   Τάκη Θεοδωρικάκου, το συγκεκριμένο ποσό θα αντληθεί από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», και θα κατανεμηθεί στους 332 δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την κατανομή του ποσού ελήφθησαν υπ’ όψιν δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων  ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

πηγή: ethnos.gr