Σε συνέχεια των από 19-10-2018 και 22-11-2018 Δελτίων Τύπου, και προς διασαφήνιση του ζητήματος, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει ότι, κατά τον έλεγχο των 10.119  κωδικών ακινήτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ταυτοποιήθηκαν δύο χιλιάδες τριακόσιοι είκοσι εννέα (2.329) ΚΑΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ, που υπάγονται στις εξαιρέσεις του αρ. 196 του Ν. 4389/2016 και της Υπουργικής Απόφασης.

Στον σχετικό κατάλογο, περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι,  μνημεία, Μουσεία, αποθήκες αρχαιοτήτων και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής που εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς του ν. 3028/2002.

Το ΥΠΠΟΑ, έχει ήδη ενημερώσει ότι ο κατάλογος έχει  διαβιβαστεί στον υπουργό Οικονομικών, με στόχο την άμεση θεσμική ταυτοποίηση των εξαιρουμένων ακινήτων και διασφάλιση του πεδίου ισχύος της εξαίρεσης από τη μεταβίβαση της κυριότητας, της νομής και της διαχείρισης.

Επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά ότι ουδεμία συμμετοχή του ΥΠΠΟΑ υπήρξε κατά την κατάρτιση του παραρτήματος των 10.119 ακινήτων.

Ταυτόχρονα, το ΥΠΠΟΑ προβαίνει σε νομοθετική ρύθμιση διεύρυνσης του θεσμικού πλαισίου προστασίας του ιδιοκτησιακού δικαιώματος για ακίνητα αρμοδιότητάς του, προς τον σκοπό της ασφάλειας δικαίου, στο διηνεκές.

Τα ανωτέρω ακίνητα, συνθετικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και υποδομές άρρηκτα συνδεδεμένες με την προστασία και την ανάδειξη της αποτελούν δομικά συστατικά του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ισχυρά τοπόσημα των σύγχρονων κοινωνιών, αναπόσπαστα στοιχεία του σύγχρονου κοινωνικού κράτους   και κατά συνέπεια τελούν εκτός πάσης συναλλαγής, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας, καθώς εξυπηρετούν αλλότριους και υπέρτερους της δημοσιονομικής προσαρμογής δημόσιους σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, είναι τουλάχιστον υποκριτική η αντίδραση και ανακόλουθο το όψιμο ενδιαφέρον εκείνων που κατά την τριετία 2011-2014 μεταβίβασαν ανεπιστρεπτί αθρόα και ανερυθρίαστα δημόσια κτήση πολιτιστικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής αξίας.

naftemporiki.gr