Έως τις 28 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης για τη μορφή επιδόματος στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που διέμεναν σε ακίνητα ή χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματική στέγη ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ
Το ΦΕΚ (2632/B/28.06.2019) για τη χορήγηση του επιδόματος δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουνίου και σε αυτό αναφέρεται: «Η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται, για πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που διέμεναν σε ακίνητα ή χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματική στέγη ακίνητα που επλήγησαν από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στη Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο ποσό: των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά ακίνητο και των χιλίων (1.000) ευρώ ανά χώρο βοηθητικής χρήσης, εφόσον στο ίδιο οικόπεδο ή γήπεδο δεν υφίσταται κτήριο κατοικίας του ιδίου δικαιούχου, τα οποία δεν καταβάλλονται αθροιστικά όταν τα πληγέντα ακίνητα και οι βοηθητικοί χώροι χρησιμοποιούνται από τον ίδιο δικαιούχο και έχουν αναγερθεί εντός του ίδιου οικοπέδου ή γηπέδου και δεν υφίσταται κτήριο κατοικίας του ιδίου δικαιούχου, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, λόγω του σεισμού της 26ης Οκτωβρίου 2018 που έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες για ακίνητα (κτήρια) με χρήση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης ή βοηθητικής χρήσης (όπως αποθήκες κ.λπ.), που έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση ή επικίνδυνα για χρήση από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., λόγω βλαβών από το εν λόγω συμβάν, ως εξής: Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, σχετικής αίτησης στα γραφεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση είναι να έχει διενεργηθεί αυτοψία στην πληγείσα ιδιοκτησία από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. και να έχει χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλη για χρήση ή επικίνδυνη για χρήση, λόγω βλαβών από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στη Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων, σύμφωνα με το Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας ή το Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.)».

Πηγή:imerazante.gr