Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας με θέμα:

«Αναστολής λειτουργίας του 6ου Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Κερκύρας, λόγω αδυναμίας εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης του COVID -19 βάσει των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΠΔ και του ΕΟΔΔΥ»