Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 15:00 έως τις 7:00 το πρωί θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρων κάθε είδους στις περιοχές ΜΟΝ ΡΕΠΟ, Νήσος Λαζαρέτο, στην  νησίδα Βίδο καθώς και στο Ποντικονήσι μετά από ειδοποίηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας.