Ο ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 10/12/21 θα πραγματοποιηθεί από 08:30 έως 14:00 διακοπή ρεύματος με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών πάνω στις γραμμές Μέσης Τάσης και στις εγκαταστάσεις αυτών στις εξής περιοχές:

Κάτω Κορακιάνα, Κατωμέρι, Αγ. Μάρκος, Αγ. Ελένη, Ανάληψη, Πυργί.