Διήμερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 23 και 24 Νοέμβρη στο Αργοστόλι.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 στην Κεφαλονιά στην αίθουσα Αντιόχου Ευαγγελάτου, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων,κ. Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλουκαι τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, κ. Νικόλαο Μουζακίτη.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο:Αντιπλημμυρική προστασία στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 2ο:Εκθέσεις αγροτικής προβολής 2019 -2020.Εισηγητής:Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.Εισηγητής: Α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 4ο: Θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας για την αντιμετώπιση του καθαρισμού των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου.Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδική ονομασία <<Καμπί ΑΔ 0520029.Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Η αναστολή λειτουργίας δυο Πανεπιστημιακών τμημάτων σε Λευκάδα και Ληξούρι.Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης ̈Α.ΝΑ.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά ̈, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.Εισηγητής: α) Η επικεφαλής της παράταξης ̈Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ̈, κ. Αλεξάνδρα Μπαλού. β) Η επικεφαλής της παράταξης ̈Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια κ. Βαρβάρα ( Βέρα ) Κορωνάκη.

ΘΕΜΑ 8ο:Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κεφαλονιά.Εισηγητής:Η επικεφαλής της παράταξης ̈Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ̈, κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

========================
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010και το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε ειδικήσυνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24Νοεμβρίου 2019και ώρα 09:00στην Κεφαλονιά στην αίθουσαΑντιόχου Ευαγγελάτου, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Π.Ι.Ν.Εισηγητής:ΗΠεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2o:Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.Εισηγητής:Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.