Με ανακοίνωση του ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας ενημερώνει τους πολίτες για απαγόρευσή κυκλοφορίας στην οδό από  Πηγαδούλια Ποταμού» προς Ευρωπούλους,

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

 

 

α) σε απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό που οδηγεί από την περιοχή «Πηγαδούλια Ποταμού» προς Ευρωπούλους, λόγω σοβαρού προβλήματος καθίζησης και για χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί έως την αποκατάσταση της βατότητας της οδού. Στο χρονικό διάστημα αυτό απαγορεύεται παντελώς η είσοδος, κυκλοφορία και στάθμευση παντός τροχοφόρου οχήματος στην οδό αυτή. Το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου, θα ανανεώσει την εκ του νόμου προβλεπόμενη σήμανση για τις περιπτώσεις αυτές.

β) στο κλείσιμο της ίδιας οδού για 50 μέτρα στην θέση «Κατατούμπα» λόγω κατολίσθησης πρανούς και για χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί έως την αποκατάσταση της βατότητας της οδού. Στο χρονικό διάστημα αυτό απαγορεύεται παντελώς η είσοδος, κυκλοφορία και στάθμευση παντός τροχοφόρου οχήματος στην οδό αυτή. Το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου, θα τοποθετήσει σταθερά εμπόδια και την εκ του νόμου προβλεπόμενη σήμανση για τις περιπτώσεις αυτές.