Η διεύθυνση Κ.Ε.Π. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας γνωστοποιεί ότι:

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Κ.Ε.Π του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ισόγειο πρώην Νομαρχίας) λόγω της εμφάνισης κρούσματος covid-19. Ως εκ τούτου, δε θα εξυπηρετείται το κοινό ως την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου.

Από την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, τα ΚΕΠ θα λειτουργήσουν  κανονικά.

Για τα προγραμματισμένα ραντεβού για έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου, ληξιαρχείου, ποινικού μητρώου, ΟΑΕΔ κ.τ.λ. οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα Κ.Ε.Π των άλλων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας.