Με ανακοίνωσή του ο Διοικητής του ΓΝΚ επισημαίνει:

Την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο μας,   χειρουργική επέμβαση, σε Κερκυραίο ασθενή, η οποία αποτελεί τη μόνιμη, ασφαλή και με ποσοστό επιτυχίας 100%, αντιμετώπιση του προβλήματος της στυτικής δυσλειτουργίας.

Η οργάνωση του όλου εγχειρήματος, απαίτησε την αγαστή συνεργασία του προσωπικού της Ουρολογικής Κλινικής, του Χειρουργικού και του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας, αλλά και του προσωπικού του Τμήματος Αποστείρωσης του Γ.Ν.Κ.

Απαιτήθηκε εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κ., ενώ η τελική έγκριση δόθηκε από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας.

Τέτοιου είδους επέμβαση, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα, για πρώτη φορά σε επαρχιακό Νοσοκομείο της Ελλάδας, ενώ η συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για αυτό, η Διοίκηση του Γ.Ν.Κ., απευθύνει τα Θερμά της Συγχαρητήρια, προς όλους τους συμμετέχοντες Ιατρούς, αλλά και Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.