Την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, παραλάβαμε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Σπυρίδωνα Ζερβόπουλο, δύο λέβητες πετρελαίου θέρμανσης, ευγενική προσφορά του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανάγκες σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Θέλουμε να εκφράσουμε στις θερμές μας ευχαριστίες στον Πρόεδρο και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, για την έμπρακτη υποστήριξή τους στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, με ενέργειες που βελτιώνουν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων μας.
Ο Δ/ντής της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας
Χαρίλαος Αλαμάνος