Στα πλαίσια του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance” – BLUECOAST, του προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”, με συνεργαζόμενους φορείς:
– Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (συντονιστής)
– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
– Αλβανική Εθνική Αρχή για τις Ακτές
– Δήμος Χιμάρας
– Ιόνιο Πανεπιστήμιο
πραγματοποιούμε το δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Γαλάζια Ανάπτυξη».

Το πρόγραμμα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή απειλεί τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας και παρουσιάζει λύσεις και προτάσεις για να επιτευχθεί μια καινοτόμος και βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία. Παρουσιάζονται επίσης διεθνείς καλές πρακτικές και παραδείγματα για την ορθή διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Επισυναπτόμενα θα βρείτε το press release και την αφίσα του προγράμματος, στα ελληνικά και τα αγγλικά, για διάχυση στα μέσα.

Παρακαλούμε στη δημοσίευσή/διάχυσή τους και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω απορίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την εξέλιξή του:
Website: bluecoast-cbc.eu   |   email: info_bluecoast@ionio.gr    | Facebook: https://www.facebook.com/BlueCoast-Interreg-748519055512197/