Την δυνατότητα να λάβουν τρία αναπηρικά αμαξίδια σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη, έδωσαν εθελοντές του νησιού συγκεντρώνοντας έξι τόνους καπάκια. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αξιέπαινη μόνο για το κοινωνικό της πρόσημο, αλλά και με την περιβαλλοντική της ευαισθησία καθώς τα καπάκια που συγκεντρώθηκαν θα μεταφερθούν σε εργοστάσιο στην Θεσσαλονίκη όπου και θα ανακυκλωθούν.