Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που έθεσαν το τεράστιο ζήτημα της υποστελέχωσης στους παιδικούς σταθμούς.

Οι οι τεράστιες ελλείψεις δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους «μπαλώματα» του νομού που ήδη στελεχώνονταν  με ελάχιστο προσωπικό έχουν τον τελευταίο καιρό πληγεί από την απόφαση του ΣΥ. ΚΟΙΝ. ΠΑ. Με την οποία αναγκάζει τους εργαζόμενους να μετακινούνται από τον έναν εργασιακό χώρο στον άλλον προκειμένου να καλυφθούν κενά.

Οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν και πέτυχαν την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός μικρού αριθμού έκτακτου προσωπικού ΟΜΩΣ οι τεράστιες ελλείψεις δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους «μπαλώματα».

Χρειάζεται τώρα οι Δήμαρχοι να προβούν στην κάλυψη όλων των υπηρεσιακών αναγκών με προσωπικό βοηθητικό και εκπαιδευτικό.

Ως ένωση συλλόγων γονέων στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στον κλάδο και ειδικά τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων που τώρα είναι όμηροι των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Ως γονείς απαιτούμε παιδικούς σταθμούς ασφαλείς, πλαισιωμένους με μόνιμο και επαρκές προσωπικό ώστε τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών να χαίρουν της παιδείας που τους αρμόζει.

Κέρκυρα,23/2/2021