Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδρομών των σχολείων, την16/05/2019 επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις μας οι μαθητές της Ατάξης του5ου Γυμνασίου Κέρκυρας μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν από τον Κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο και άλλα στελέχη της επιχείρησης στις πλωτές εγκαταστάσεις, στο νεο σύγχρονο συσκευαστήριο της εταιρίας και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της μονάδος και την εκτροφή λαυρακιού και τσιπούρας.

Στη συνέχεια ο Κος Παπαδόπουλος αφού ευχαρίστησε τους επισκέπτες, απηύθυνε πρόσκληση και στα άλλα σχολεία της Περιφέρειας  να επισκεφθούν τις Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας,τονίζοντας ότι είναι πάντα στη διάθεση τους.