Επίσκεψη της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 16 – 18 Ιουνίου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεργειών που έχουν ήδη αναπτύξει τα δύο Ιδρύματα κατά την τελευταία διετία, κυρίως σε θεσμικό επίπεδο, και στοχεύει στη διεύρυνση της συνεργασίας και σε άλλα επίπεδα και τομείς.

Η επίσκεψη θα εκκινήσει με την υποδοχή των Πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 16 Ιουνίου, παρουσία των δύο Πρυτάνεων και των Αντιπρυτάνεων των δύο Ιδρυμάτων. Κατά την εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιούν παρουσιάσεις της ακαδημαϊκής και διοικητικής δομής τους και θα ακολουθήσει ξενάγηση στα campuses του Ιονίου Πανεπιστημίου στην πόλη της Κέρκυρας.

Κατά την δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συναντήσεις διοικητικών και ακαδημαϊκών στελεχών των δύο Πανεπιστημίων, στοχεύοντας στην ανταλλαγή απόψεων, στην καταγραφή κοινών προβλημάτων και καλών πρακτικών αντιμετώπισής τους, αλλά και στην καλλιέργεια συνεργειών σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο. Η επίσκεψη αναμένεται ναολοκληρωθεί με συζήτηση επί θεμάτων επικαιρότητας που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος ανέφερε ότι «είναι ιδιαίτερη χαρά που τις επόμενες ημέρες θα υποδεχτούμε εδώ στην Κέρκυρα τους συναδέλφους – μέλη της Πρυτανικής αρχής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ενός περιφερειακού Πανεπιστημίου, με χωρική διάρθρωση κατανεμημένη σε πολλές πόλεις και με πολλά άλλα κοινά χαρακτηριστικά με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτή η κοινή βάση ακαδημαϊκής δομής και ταυτότητας, αλλά και η συναντίληψη στον τρόπο οριοθέτησης και αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων, μας έχουν οδηγήσει το τελευταίο διάστημα στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη. Μια συνεργασία, η οποία με την επικείμενη επίσκεψη, αναμένεται να διευρυνθεί και σε πολλούς ακόμα τομείς της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας των δύο Ιδρυμάτων».