Το θέμα του «Αχιλλείου», της προόδου των εργασιών αποκατάστασης του Μουσείου αλλά το μέλλον των εργαζομένων σ’ αυτό φέρνει στην Βουλή με ερώτησή του προς τους Υπουργούς  Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Οικονομικών, Πολιτισμού, Τουρισμού και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης.

Το επικείμενο κλείσιμο του «Αχιλλείου» που γνωστοποίησε η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. την 30/9/2022 ενέχει πολλαπλούς κινδύνους για τους εργαζόμενους και το εργασιακό τους μέλλον αλλά και για όλη την τουριστική και οικονομική ζωή του νησιού της Κέρκυρας.

Το ασαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εκτέλεση του έργου και η άγνωστη ουσιαστικά ημερομηνία επαναλειτουργίας του γεμίζουν με ερωτηματικά τόσο τους εργαζόμενους σ’ αυτό, όσο και την τοπική κοινωνία, καθώς το «Αχίλλειο» αποτελεί βασικό πόλο έλξης των επισκεπτών του νησιού της Κέρκυρας.

Με επισκέψεις τους στο χώρο του «Αχιλλείου», τόσο η Υπουργός Πολιτισμού, κα Μενδώνη, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο τότε Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, κατέστησαν σαφές, πως το «Αχίλλειο» αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο για τη χώρα, ενώ ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος το «Αχίλλειο» δεσμεύτηκε προσωπικά για ταχείς ρυθμούς αποκατάστασης και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η ανάγκη να περατωθούν εμπρόθεσμα οι οποίες εργασίες και αφετέρου να διερευνηθεί η δυνατότητα τμηματικής συνέχισης των εργασιών ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο του «Αχιλλείου» που θα στοιχίσει στην τουριστική αγορά του νησιού.  Ο Βουλευτής ζητά να μάθει:  

  1. Ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα» και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες σ’ αυτό;
  2. Ποιες είναι οι προθέσεις των αρμοδίων Υπουργείων, ώστε να μεριμνήσουν για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σ’ αυτό, των θέσεων τους χωρίς καμία μεταβολή ή επίπτωση στη σχέση εργασίας και ειδικότητα τους για το έτος 2023;
  3. Για ποιο λόγο δεν επιλέχθηκε η δυνατότητα της Τμηματικής Συντήρησης και Αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων του «Αχιλλείου», ώστε να διασφαλίζεται και η απρόσκοπτη τμηματική λειτουργία του μουσειακού χώρου και για το έτος 2023;