Η ανάρτηση του βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας:
Παρουσιάστηκε σήμερα στις Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής από το Οικονομικό Επιτελείο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Στο κομβικό αυτό για την Ελλάδα Σχέδιο, προβλέπονται 180.000 – 200.000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας έως το 2026, αποκλειστικά από τις δράσεις του και μόνιμη αύξηση του ΑΕΠ κατά 7%!
Η αύξηση προέρχεται από την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν νέα παραγωγή, νέες θέσεις εργασίας και εξαγωγές.
Το Σχέδιο βασίζεται σε 4 πυλώνες:
1. Πράσινο
2. Ψηφιακό
3. Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή (υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία)
4. Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός
Η Ελλάδα θα λάβει για την υλοποίηση του Σχεδίου 17,8 δις € επιδοτήσεις και 12,7 δις € δάνεια.
Το Σχέδιο επιδιώκει να κινητοποιήσει επενδυτικούς πόρους πάνω από 57 δις €!
Σύντομα θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια οι δράσεις του Σχεδίου. Για πολλές από αυτές, έχουμε προνοήσει και έχουν ειδική εφαρμογή στην Κέρκυρα (π.χ. Οδικό δίκτυο, επεξεργασία λυμάτων, ύδρευση, τουρισμός, κ.α.).