Άθλιες οι συνθήκες εργασίας στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου . Ούτε σπιθαμή γης δεν  υπάρχει για την εναπόθεση σκουπιδιών. Λύματα, λάσπες και λόφοι σκουπιδιών παντού. Εργαζόμενοι με κίνδυνο της ζωής τους χειρίζονται περιστρεφόμενες τσάπες.

Δείτε τις φωτογραφίες: