Διαχρονικό και εξαιρετικά σοβαρό είναι το πρόβλημα με την έλλειψη πεζοδρομίων στην περιοχή Κανόνι.

Καθημερινά, τόσο οι κάτοικοι του Κανονιού, όσο και οι τουρίστες του νησιού, είναι αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να περπατούν στη μέση του δρόμου με κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή…