Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους οδηγούς που διέρχονται από τα Τρία Γεφύρια, καθώς εκτός λειτουργίας παραμένουν από χθες οι φωτεινοί σηματοδότες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για βλάβη στην ηλεκτρονική πλακέτα εξαιτίας αυξομείωσης του ρεύματος.

φότο: Start