Στο ιατρείο του χωριού από τις 17:00 έως τις 19:00 θα γίνει η αιμοδοσία στο Καβαλλόυρί της Βόρειας Κέρκυρας το Σάββατο στις 8 Μαϊού.

Η αιμοδοσία διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καβαλλουρίου.