Με ανακοίνωση του ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας γνωστοποιεί ότι το Γενικό Νοσκομείο Κέρκυρας εξοπλίστηκε με νέους αιματολογικούς αναλυτές Alinity h-series.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

 

 

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, το Γ.Ν. Κέρκυρας εξοπλίστηκε με νέους αιματολογικούς αναλυτές Alinity h-series προηγμένης τεχνολογίας για την εκτέλεση της εξέτασης Γενικής Αίματος .
Πρόκειται για την βασικότερη εξέταση αίματος στην οποία υποβάλλεται το σύνολο σχεδόν των ασθενών. Πέραν της αυξημένης ταχύτητας στην ανάλυση, χαρακτηριστικό κρίσιμο για τα νοσοκομειακά περιστατικά (τροχαία, αιμορραγίες κλπ.), οι νέοι αναλυτές προσφέρουν τη μέγιστη
δυνατή αξιοπιστία σε όλες τις παραμέτρους της Γενικής Αίματος. Πιο ειδικά :
1) στην μέτρηση των αιμοπεταλίων: αυξημένη ακρίβεια στις θρομβοπενίες, σε μικροκυτταρώσεις,
θαλασσαιμίες (στίγματα) ή δείγματα ασθενών με θραύσματα ερυθρών.
2) στην ερυθρά σειρά: μετράει σε κάθε δείγμα την αιμοσφαιρίνη με 2 διαφορετικές μεθοδολογίες
3) στον υπολογισμό του λευκοκυτταρικού τύπου με την μέτρηση σε κάθε δείγμα των άωρων
κοκκιοκυττάρων (ΙG, # και %), βοηθώντας στη διάγνωση και την παρακολούθηση ασθενών με
λοίμωξη ή φλεγμονή καθώς και ασθενών με αιματολογικές παθήσεις όπως μυελοϋπερπλαστικα ή
μυελοδυσπλαστικά νοσήματα (πχ λευχαιμίες).
4) στην μέτρηση της αιιμοσφαιρίνης των ΔΕΚ (MCHr) για την διαφοροδιάγνωση της λειτουργικής
σιδηροπενίας καθώς και την παρακολούθηση της θεραπείας με σίδηρο ή/και ερυθροποιητίνη
στους ασθενείς με αναιμία χρόνιας νόσου.
Το κόστος της εξέτασης για το Ελληνικό Δημόσιο παραμένει το ίδιο όπως ήταν για τους
παλαιότερους αναλυτές.
Η απόκτησή τους στην δύσκολη αυτή συγκυρία της πανδημίας αναβαθμίζει την ποιότητα των
παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας από το Γ.Ν. Κέρκυρας και αποτελεί το αποτέλεσμα μιας
συντονισμένης προσπάθειας της Διοίκησης, που σκοπό έχει την αναβάθμιση του εξοπλισμού του
Νοσοκομείου μας, του προσωπικού του Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Διοικητικής Υπηρεσίας
και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κέρκυρας.
Ενημερώνουμε, επίσης, ότι το Αιματολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου μας συμμετείχε στην
Πανελλήνια Οροεπιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με υπεύθυνο τον καθηγητή
Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ.Χ. Χατζηχριστοδούλου και συμμετέχων τον κ. Σ. Τσιόρδα, με
συμμετοχή τους σε πρόσφατη δημοσίευση (Diagnostics 2022, 12, 295 /SARS-Co-V -2 SeroSurveillance in Greece Evolution oner Time and Epidemiological Attributes during the PreVaccination Pandermic Era).
Η Διοίκηση συγχαίρει το προσωπικό του Αιματολογικού Εργαστήριου του Νοσοκομείου για τον
κόπο , την προσπάθεια και την συμμετοχή στην εργασία αυτή.
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρ