«Ψυχή καί Χριστός μᾶς χρειάζεται», ἔλεγε ὁ μεγάλος ἅγιος τῆς πίστεώς μας, ὁ Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Καί εἶναι τά λόγια του σήμερα πολύ ἐπίκαιρα. Συνεχῶς βλέπουμε ἀλλότρια ρεύματα καί ἰδέες νά μεταλλάσσουν τούς καιρούς καί τήν ζωή μας. Νά ἐξοβελίζεται ὁ Θεός ἀπό τήν σκέψη καί τίς καρδιές μας καί νά ὑποκαθίσταται ἀπό ὕδατα πού δέν μᾶς ξεδιψοῦν. Ἀντί γιά τήν προσευχή οἱ ἰθύνοντες τοῦ πολτισμοῦ μας μᾶς συστήνουν τόν διαλογισμό καί τήν γιόγκα. Ἀντί γιά τόν ἐκκλησιασμό, τήν διασκέδαση μέχρι πρωΐας. Ἀντί γιά τήν ἀγάπη γιά τόν πλησίον καί τόν κόσμο, μᾶς ζητοῦν νά θεοποιήσουμε τόν ἑαυτό μας. Ἀντί γιά πνευματικό πατέρα, νά σπεύδουμε στίς κάποτε μή λυτρωτικές ψυχοθεραπεῖες. Ἀντί γιά μετάνοια, νά βρίσκουμε δικαιολογία γιά κάθε τι. Ἀντί γιά κόπο, ἀντί γιά παιδεία πνευματική, νά περνᾶμε τόν χρόνο μας ἄσκοπα μπροστά στά κινητά μας τηλέφωνα, στούς ὑπολογιστές, στίς τηλεοράσεις.

Σ’ αὐτούς τούς καιρούς λοιπόν ἐμεῖς ἀντιτάσσουμε τόν λόγο τοῦ Πατροκοσμᾶ: «ψυχή καί Χριστός μᾶς χρειάζεται»! Καί σπεύδουμε στήν ἐκκλησία, γιά νά συναντηθοῦμε μικρότεροι καί μεγαλύτεροι πρῶτα στήν θεία λειτουργία καί κατόπιν στίς ὄμορφες κατηχητικές συνάξεις καί ὁμάδες!  Νά ἔρθουμε σέ ἐπαφή μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, νά μάθουμε τίς πηγές τῆς παραδόσεώς μας, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, τούς βίους τῶν Ἁγίων μας, νά συζητήσουμε γιά τήν σύγχρονη ἐποχή μέ κριτήριο τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας!

Σήμερα λοιπόν ξεκινᾶ ἡ νέα κατηχητική χρονιά. Προτρέπουμε τούς γονεῖς νά ἐνισχύσουν τήν ἀπόφαση τῶν παιδιῶν τους νά συμμετέχουν στίς κατηχητικές συνάξεις! Συγχαίρουμε καί εὐλογοῦμε πατρικῶς τούς ἱερεῖς, τούς κατηχητές, τίς κατηχήτριες καί τά παιδιά ὅλων τῶν ἡλικιῶν πού λένε ΝΑΙ στήν πρόσκληση νά κρατήσουμε ψυχή καί Χριστό! Νά βγάζει ὁ δρόμος τῆς ζωῆς μας στήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας! Νά ἀντισταθοῦμε στά ψεύτικα νοήματα! Νά ζήσουμε τήν χαρά τῆς κοινωνίας μέ τόν Χριστό καί τόν πλησίον μας! Καλή ἱεραποστολική καί κατηχητική χρονιά!