Άλλο ένα κρούσμα εντοπίστηκε σε σχολείο και συγκεκριμένα σε δασκάλα της δευτέρας τάξης του  6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας.

Η εκπαιδευτικός αισθάνθηκε αδιαθεσία και αυτοπεριορίστηκε ήδη από την περασμένη Παρασκευή.

Τα μαθήματα της δευτέρας τάξης και του ολοήμερου σχολείου θα ανασταλούν για 14 ημέρες.