Με εξεταστές που εστάλησαν από την Αθήνα αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα της αναμονής 1200 υποψήφιων οδηγών στην Κέρκυρα εξαιτίας προβλημάτων που υπήρξαν λόγω της έλλειψης εξεταστών στο νησί και τη μερική άρνηση συνεργασίας των δασκάλων οδήγησης. Ο κ. Γιώργος Γκίνης, από τους παλαιότερους δασκάλους οδήγησης, μιλώντας στην ΕΡΑ Κέρκυρας τόνισε ότι προέχει η συνεργασία όλων προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία των υποψήφιων οδηγών, πολλοί από τους οποίους είναι επαγγελματίες και ο βιοπορισμός τους τίθεται σε δοκιμασία. Οι εξεταστές που ήλθαν από την Αθήνα θα συνεχίσουν τις εξετάσεις των υποψηφίων για δύο εβδομάδες, πρωί και απόγευμα.

Πηγή:ΕΡΑ Κέρκυρας