Ο Υπεύθυνος Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανέδειξε στη Βουλή το ζήτημα της υπέρμετρης, μη αναλογικής και μη σκόπιμης φορολόγησης των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και ιδιαίτερα των μικρών, από την εφαρμογή του άρθρου 58 του νόμου 4646/2019.

 

Στην ερώτησή του, ο Βουλευτής αναφέρεται στο πρόβλημα που έχει ανακύψει για χιλιάδες ιδιοκτήτες μικρών κυρίως ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και βαρκών, καθώς μετά από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης της Ν.Δ. καλούνται από φέτος να καταβάλουν για τα σκάφη τους, επιπροσθέτως των υπόλοιπων φόρων, τελών και εξόδων διατήρησης, έναν υπερβολικά διογκωμένο και άδικο φόρο της τάξης των 1000 ευρώ κατ’ ελάχιστο ετησίως.

 

Στην ερώτησή του, ο Βουλευτής εντοπίζει τις νομοτεχνικές ατέλειες και συνεπαγόμενες στρεβλώσεις αλλά και τις εμφανείς αποκλίσεις της εν λόγω ρύθμισης, τόσο από τους σκοπούς της φορολόγησης εισοδήματος, όσο και από τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

 

Παράλληλα, αναλύει τις αρνητικές και δυσμενείς συνέπειες της ρύθμισης, όχι μόνον στους μικρομεσαίους οικονομικά ιδιοκτήτες βαρκών, μεταξύ των οποίων είναι και νησιώτες και εν γένει κάτοικοι ακριτικών περιοχών, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε μία ακόμη οικονομική επιβάρυνση, αλλά και στην ίδια την εθνική οικονομία και στα εθνικά συμφέροντα.

 

Τέλος, μέσα από τα ερωτήματα που απευθύνει στους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτει έμμεσα και προτεινόμενες τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες διορθωτικές λύσεις, όπως η εξαίρεση των ιδιωτικών σκαφών

αναψυχής από το καθεστώς φορολόγησης εισοδήματος, δεδομένου ότι εξ ορισμού και αντικειμένου δεν αποφέρουν έσοδα από την εκμετάλλευσή τους, ή η επαναφορά της πρόβλεψης, που ίσχυε επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, περί μη καταλογισμού φόρου σε μικρά σκάφη ολικής χωρητικότητας κάτω των 20 κόρων, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής από τα νηολόγια και εγγραφής τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών και των παλαιότερων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ολικού μήκους έως και 12 μέτρων, όπως ισχύει για τα νεότερα.