Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας αποφάσισε, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας, στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 28 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη στις 17:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων εκπροσώπων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Προϋπολογισμός 2018
  2. Ισολογισμός και Απολογισμός 2017