Απάντηση στις καταγγελίες του Δήμαρχου Νότιας Κέρκυρας κ. Λέσση δίνει ο επικεφαλής της ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν κ. Γκούσης.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

 

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, όπου ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ, αφού ανά δεκαπενθήμεροπλέον δηλώνει δημόσια ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του τόπου, παρόλες τις απεριόριστες υπερεξουσίες που έχει από το νόμο!

Γι’ αυτό το λόγο ακολουθεί μια συνήθη πρακτική της εξουσίας, δηλαδή όταν αποτυγχάνει να αποποιείταιτις δικές της ευθύνες, αστοχίες και παραλείψεις και να τις φορτώνει στην αντιπολίτευση.Έτσιοκ. Λέσσηςπροσωποποιώντας με ανοίκειο τρόπο τηνπολιτική αντιπαράθεση καταγγέλλει τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο.

Όμως η πραγματική αιτία είναι αλλού!! Στην απέχθεια του για δημοτικό έλεγχο εκ μέρους της αντιπολίτευση, επειδή ως φαίνεται, θέλει να λειτουργεί με αυθαιρεσία και αδιαφάνεια απέναντι στους πολίτες.

Σαφώς δεν θα απαντήσουμε ξανάστις (ανακατεμένες με ψέματα) ανούσιεςλεπτομέρειες που αναφέρονται στη νέα δήλωση Δημάρχου.Εξάλλου σε προηγούμενη ανακοίνωση, αλλά και σε δημόσιες παρεμβάσεις μας, έχουμε δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις έωλες καταγγελίες.

Όμως δοθείσης ευκαιρίας επαναλαμβάνουμε, ότι δεν θα ‘παραβλέψουμε’την υποχρέωσή μας να ασκούμε δημοτικό έλεγχο, επειδή κάποιοι έτσι θα  βολευόντουσαν…

ΤΕΛΟΣ, ΣΕ ΟΤΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ, δηλαδή την ουσία του θέματοςγια πρώτη φοράπαραθέτουμε-και πράγματι καθυστερήσαμε…-τα πλήρη και αναμφισβήτητα γεγονότα. Θέτουμεεπίσης καίριαερωτήματα,για τα οποία καλούμετο Δήμαρχο να απαντήσει:

  • ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων)

Επί δυο χρόνια η δημοτική Αρχήδεν έκανε καμία ουσιαστική ενέργεια για την κατασκευή ΣΜΑ, όπως όφειλε, και είχε υποσχεθεί!Μάλιστα το πρώτο μικρό βήμα έγινε μόλις πριν δώδεκα μέρες, όταν το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την έγκριση ενοικίασης κατάλληλου χώρου…..Προφανώς όμως, μένουν πολλά και χρονοβόρα βήματα ακόμα.

  • Εύλογα τίθεται τοπρώτο ερώτημα: ΠΟΙΑ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ;
  • ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Σε ότι αφορά τη μεταφορά απορριμμάτων είναι γνωστό ότι,όσο δεν υπάρχει ΣΜΑ ‘δημιουργούνται’ ευνοϊκές συνθήκες(με κατεπείγουσα ανάγκη!) γιααπευθείας αναθέσεις…

Όμως είναι επίσης γνωστό ότι οι απευθείας αναθέσεις και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά (εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ)επιδέχονται σκληρή πολιτική κριτική για συνθήκες αδιαφάνειας με την όποια σημασία της έννοιας!!!

Η Δημοτική Αρχή είχε τη δυνατότητα και το χρόνο, ώστε να μεταφέρει τα απορρίμματα νόμιμα με ανοιχτό διαγωνισμό, είτε από κοινού με τους άλλους Δήμους της Κέρκυρας, είτε μόνη, κατασκευάζοντας έγκαιρα ΣΜΑ.Αλλά δεν το έκανε…

  • Τίθεται λοιπόν το νέο ερώτημα:

ΓΙΑΤΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ; Κι όχι μόνο για τη μεταφοράτων απορριμμάτων, αλλά και για την αποκομιδή!, ότανπ.χ. στον προϋπολογισμό του 2021 (όπως και του 2020) κατατμήθηκετο διαθέσιμο ποσό των περίπου 75.000 ευρώ στα τρία (ένα ανά Δημοτική Ενότητα!), ώστε εν τέλει να γίνουν τρεις απευθείας αναθέσεις αποκομιδής στον ίδιο εργολάβο, ενώ, αν το ποσό είχε εγγραφεί ως ενιαίο θα έπρεπε εκ του νόμου να γίνει ανοιχτός Διαγωνισμός….. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ!

ΤΕΛΟΣ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ που μαζεύονται με απορριμματοφόρα τις 20 τελευταίες μέρες, αφού ούτε μεταφορά εκτός Κερκύραςγίνεται, ούτε νόμιμος αποδέκτης εντός του νησιού υπάρχει;

Δυστυχώς οι δημότες της Νότιας Κέρκυρας πληρώνουν την κακοδιαχείριση και την έλλειψη προγραμματισμού.

Ας απολογηθείλοιπόν ο κ. Λέσσης για όλα αυτά κι ας σταματήσει να πολιτεύεται σε θολά νερά….

29 Νοέμβρη 2021

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΟ