Με Δελτίο Τύπου η ΠΙΝ για το ευρωπαϊκό έργο BEST και την Παρουσίαση του βιβλίου «Λιβελούλες της Κέρκυρας»

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022 ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου InterregGreeceItaly BEST  “Addressing joint Agroand AquaBiodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development(Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στην Αγρο – και Υδρο – Βιοποικιλότητα, Ενίσχυση της Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης”).

 

Το έργο «BEST» έχει ως κύριο αντικείμενο την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσω του έργου, οι τοπικοί φορείς συμμετέχουν σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τελικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία νέων πολιτικών και υπηρεσιών που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

 

Στην ενημερωτική εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό, ο κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, ο κ. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου και ο κ. Νικόλαος Κένταρχος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Η διαδικτυακή εκδήλωση ξεκίνησε με τη παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σταμάτη Γκίνη «Λιβελούλες της Κέρκυρας» το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και διανέμεται δωρεάν με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Κέρκυρας. Το βιβλίο αποτελεί ένα φωτογραφικό οδοιπορικό με στοιχεία βιολογίας, μέσα από τις σελίδες του οποίου παρουσιάζονται ορισμένα διαφορετικά είδη και υποείδη λιβελούλων που συναντώνται στην Κέρκυρα. Στόχος του βιβλίου είναι να αναδειχθούν μέσω του έργου BEST τα τόσο ενδιαφέροντα και ωφέλιμα αυτά έντομα, επισημαίνοντας την ανάγκη για την προστασία τους σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη προστασία των οικοτόπων (βιότοπων) τους. Στην ερευνητική ομάδα που συνεργάστηκε και επιμελήθηκε το περιεχόμενο του βιβλίου συμμετείχαν οι: Σταμάτης- Κωνσταντίνος Γκίνης, Σπυρίδων Γκίνης, Βοϊσάβα Γκιώνη και Ευτυχία Τζαφέστα.

 

Η κ. Σαββίνα Γκιώνη Ειδική Επιστήμονας-Συνεργάτης BEST με μεταδιδακτορικό στην Οικολογία και τις Κλιματικές Αλλαγές, ολοκλήρωσε την παρουσίαση της μελέτης κάνοντας αναφορά στη σημαντικότητα των οικοσυστημάτων, που μελετήθηκαν, για το νησί. Έπειτα τον λόγο πήρε ο κ. Γκίνης, για να παρουσιάσει το Εικονικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όπου μίλησε για το εύρος των εκθεμάτων και των συνεργασιών του φορέα.

 

Ο κ. Βασίλης Παππάς Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών  παρουσίασε τα αποτελέσματα των δράσεων “Χαρτογράφηση και Ψηφιακή απεικόνιση διαδρομών Πάρκο Mon Repos. Μεθοδολογία επιλογής διαδρομών πλούσιας βιοποικιλότητας στα Ιόνια Νησιά”.

 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο κ. Marco Boscolo, ιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και  Μέλος Δ.Σ. του Πεζοπορικού Ορειβατικού Συλλόγου της Κέρκυρας και Υπεύθυνος του συλλόγου για το πρόγραμμα σηματοδότησης, ο οποίος παρουσίασε τον σχεδιασμό πεζοπορικών διαδρομών και τη σηματοδότησή τους που έχουν υλοποιήσει ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες.

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις των κ. Ιωάννη Καρύδη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, κ. Ιωάννη Βλάχου και κ. Νίκου Σημαντήρη, υποψήφιων διδάκτορων του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι παρουσίασαν υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογικά όργανα για την παρακολούθηση των πιέσεων που δέχονται τα αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα.

 

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης οι παραπάνω είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όσα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BEST αλλά και για τους στόχους που έχουν για το μέλλον.