Τους τρεις διαθέσιμους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να “ξεφορτωθεί” τα ογκώδη αντικείμενα που του προκύπτουν, παρουσίασε ο Σπ. Νεράντζης ενώ με ανακοίνωσή του, αναφέρει τα Κέντρα Ανακύκλωσης Αδρανών Υλικών που υπάρχουν στην Κέρκυρα και από τα οποία, τα αδρανή ΔΕΝ καταλήγουν στο Τεμπλόνι, όπως στις άλλες δυο περιπτώσεις!

Η ανακοίνωση

Το Τεμπλόνι είναι πιο μακριά και πιο ακριβά! …για τα ογκώδη.

Υπάρχουν τρεις τρόποι διαχείρισης για τα ογκώδη απορρίμματα μας, τα οποία παράγονται από μια ανακαίνιση, μία αποκατάσταση ή μια αλλαγή στο σπίτι μας ή στον επαγγελματικό μας χώρο!

  1. Ο ανεύθυνος και ανέξοδος τρόπος που τα οδηγεί κανείς στα ρέματα ή δίπλα στους κάδους απορριμμάτων.
  2. Μέσω της υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συλλέγει όλα τα ογκώδη και η οποία λειτουργεί άψογα ως προς την εξυπηρέτηση του πολίτη και ως προς το φαίνεσθε της πόλης μας. Ο Δήμος μας, τα οδηγεί κάτω από το μεγάλο «χαλί» που λέγεται Τεμπλόνι!
  3. Ο ορθολογική διαχείριση, όπως προβλέπεται από τον Εθνικό Σχεδιασμό! Σε κέντρα επαναχρησιμοποίησης και στα εξουσιοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης αδρανών υλικών. Ευτυχώς στην Κέρκυρα υπάρχουν ήδη 4 ανάλογα κέντρα ανακύκλωσης.

Σήμερα ακολουθήσαμε τον τρίτο τρόπο!

Δεν προτιμήσαμε τον εύκολο δρόμο!

Δεν προτιμήσαμε ένα τηλεφώνημα στο 15601 και με την γνωστή ευγένεια και συνέπεια της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας, να ξεφορτωθούμε τα ογκώδη μας και να τα «χαρίσουμε» στο Τεμπλόνι!

Προτιμήσαμε την ορθολογική διαχείριση μέσω της εταιρίας Ανακύκλωσης ΚΟΡΥΦΩ!

Για εμάς ο τρίτος τρόπος, αυτός που ακολουθήσαμε σήμερα, είναι μονόδρομος και τα οφέλη πολλά!

  1. Σεβασμός και προστασία στο περιβάλλον!
  2. Εξοικονόμηση πόρων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανάκτησης πρώτων υλών!
  3. Εναρμονισμός με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία!
  4. Οικονομία στην διαχείριση! Αυτήν την στιγμή ο Δήμος μας, συλλέγει τα ογκώδη και τα οδηγεί στο Τεμπλόνι, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και πληρώνοντας 57,00 ευρώ για την «διαχείριση». Ενώ θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε σύμβαση με τις υπάρχουσες στο νησί μας, εταιρείες διαχείρισης των αδρανών, με αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση των ογκωδών και πληρώνοντας κατά μέσο όρο τουλάχιστον 35 ευρώ τον τόνο λιγότερο!