Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο νόμος λόγω των καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που προκάλεσαν.

Έχουν προκληθεί σοβαρές ζημίες στο νησί αφού χείμαρροι έχουν ξεχειλίσει και τοιχία έχουν καταρρεύσει κυρίως στους Δήμους Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οχήματα και έμψυχο δυναμικό έχουν ξεχυθεί στους δρόμους.