Ασυνείδητοι συμπολίτες μας απορρίπτουν πάσης φύσεως αντικείμενα δημιουργώντας μικρές παράνομες χωματερές, στην περιοχή Ρεκίνι στη βόρεια Κέρκυρα αλλά και σε διάφορα σημεία στον Παντοκράτορα.

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας υστερεί στην ανακύκλωση και γενικότερα τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και έχει να κάνει πολλά βήματα ακόμη για να πετύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Ένα ιδιαίτερο ζήτημα είναι τα γνωστά μπάζα τα οποία αρκετοί ανα την Ελλάδα θεωρούν σκόπιμο να τα πετούν σε απόμερα σημεία, κυρίως σε δασικές εκτασείς, μια ασυνείδητη πρακτική επιτηδείων πολιτών που ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα το περιβάλλoν και που ειναι άκρως κατακριτέα.

photos: Γιάννης Καπρούλιας