Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 30 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

  1. Συζήτηση – ενημέρωση για το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Μελέτες ωρίμανσης για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων Κέρκυρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Μουζακίτη