Επιστολή του Προέδρου του Π. Τμήματος του ΤΕΕ προς τους Βουλευτές των Ιονίων Νήσων σχετικά με την κατά παρέκκλιση δόμηση των εκτός σχεδίου οικοπέδων με το σχετικό υλικό των Φορέων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και των Συλλόγων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που έχουν αποφασίσει σχετικά με το θέμα.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: 1. Βουλευτή Κέρκυρας
κ. Στ. Γκίκα
2. Βουλευτή Κέρκυρας
κ. Α. Αυλωνίτη
3. Βουλευτής Κέρκυρας
κ. Δ. Μπιάγκη
4. Βουλευτή Κεφαλλονιάς
κ. Π. Καππάτο
5. Βουλευτή Ζακύνθου
κ. Δ. Ακτύπη
6. Βουλευτή Λευκάδας
κ. Αθ. Καββαδά

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές των Ιόνιων Νησιών,

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245/9.12.2020), από τις 09/12/2022 καταργείται η δυνατότητα της κατά παρέκκλισης δόμησης σε οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, στις εκτός σχεδίου περιοχές της χώρας, συνεπώς και στα Ιόνια Νησιά.

Ταυτόχρονα τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, μέσω των οποίων θα οργανωθεί ο χώρος και θα εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δομήσιμος χώρος που θα επιφέρει την ισορροπία στην αγορά των ακινήτων, δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν το έτος 2025, κατά τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, ενώ στην συνέχεια θα απαιτηθούν και οι ανάλογες νομοθετικές ενέργειες. Επίσης, η μελέτη της αναγνώρισης των οδών δεν έχει καν ανατεθεί.

Το Τ.Ε.Ε., θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Δικηγορικοί Σύλλογοι, φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων και ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων έχουν αντιδράσει και ζητούν το αυτονόητο, να συνεχιστεί η δυνατότητα δόμησης αυτών των οικοπέδων τουλάχιστον μέχρι την έγκριση των ανά περιοχή Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και την αναγνώριση των οδών.

Τα προβλήματα που θα επιφέρει η κατάργηση της δόμησης των κατά παρέκκλιση οικοπέδων εκτός σχεδίου, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ιδίως στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως τα Ιόνια Νησιά και αναλύονται εκτενώς στις επιστολές και αποφάσεις των φορέων, τις οποίες σας επισυνάπτω.

Η λύση σε αυτά θα δοθεί εντός Κοινοβουλίου και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην ουσία του, που δεν είναι άλλη από την εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, την έγκρισή τους και την εφαρμογή τους. Αποτελεί πρόκληση για την Ελληνική Πολιτεία να αποδείξει ότι έχει τη βούληση και την ικανότητα, έστω και με καθυστέρηση δεκαετιών, να προχωρήσει σε αναπτυξιακό σχεδιασμό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς όφελος των πολιτών χωρίς προηγουμένως να τους θέτει σε καθεστώς αβεβαιότητας και αναμονής.

Θεωρώντας την συμβολή σας βαρυσήμαντη στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου και ως εκπρόσωποι των πολιτών των Ιονίων Νήσων, σας αποστέλλω συνημμένα τις κάτωθι παρεμβάσεις Φορέων και Συλλόγων των Ιονίων Νήσων επί του συγκεκριμένου θέματος, ως κάτωθι:

1. Την κοινή επιστολή των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ (Κέρκυρας, Ανατολικής Κρήτης, Δυτικής Κρήτης, Δωδεκανήσου, Εύβοιας και Βορειανατολικού Αιγάιου).
2. Την κοινή επιστολή ΤΚ/ ΤΕΕ και Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας.
3. Την επιστολή της Νομαρχιακής Επιτροπής Κεφαλλονιάς- Ιθάκης του ΤΕΕ.
4. Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
5. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
6. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου.
7. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

H κοινωνική απαίτηση επί του συγκεκριμένου θέματος μέσα από την εκπεφρασμένη βούληση των τοπικών φορέων είναι ισχυρή και σας αποστέλλεται προκειμένου να ενισχύσετε τη θέση σας στο θέμα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη βουλευτική σας ιδιότητα.

Ο Πρόεδρος ΤΚ/ΤΕΕ

 

Γιάννης Μεταλληνός
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός