Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Είναι αναγκαία, η εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των υδατικών πόρων, που προορίζονται για την ύδρευση του νησιού. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται:

  • Η έρευνα και μελέτη για τον υδάτινο υδροφόρο ορίζοντα του νησιού, για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα για το κατά πόσο, εάν, που και σε ποιες ποσότητες υπάρχει πόσιμο νερό και η αξιοποίησή του.
  • Η δημιουργία αποταμιευτήρων νερού.
  • Αξιοποίηση των δεξαμενών που υπάρχουν στο νησί, ίσως και με τη δημιουργία δικτύου αυτών.
  • Αν χρειαστεί, η μεταφορά νερού.

Δε στηρίζουμε το έργο της κατασκευής φραγμάτων λόγω του υπέρογκου κόστους τους, κάτι που το καθιστά μη υλοποιήσιμο, αλλά και των μεγάλων περιβαλλοντικών ενστάσεων που υπάρχουν σε αυτό.

Επειδή τα υδάτινα αποθέματα είναι περιορισμένα, πρέπει υπάρξει εξοικονόμηση νερού με την αντιμετώπιση της κατάχρησης και τον περιορισμό της κατανάλωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε:

  • Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον περιορισμό της κατανάλωσης.
  • Διαχωρισμό δικτύου ύδρευσης και άρδευσης. Το υπάρχον δίκτυο που έχει και τεράστια προβλήματα να χρησιμοποιηθεί ως αρδευτικό και να κατασκευαστεί καινούριο δίκτυο ύδρευσης.