Στο πλαίσιο της δράσης για την οργάνωση και λειτουργία Τράπεζας Σπόρων των Ιονίων Νήσων, η οποία χρηματοδοτείται από το έργο διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο “Addressing joint Agro- and AquaBiodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development (B.E.S.T.)”, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργάνωσε την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 εκπαιδευτική ημερίδα, η οποία απευθύνεται σε παραγωγούς και αγρότες της Κέρκυρας, καθώς και
ενδιαφερόμενους φορείς του πρωτογενούς τομέα. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο κτήριο Αρεταίος (Αίθουσα 3) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στο πρόγραμμα της ημερίδας έγινε κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών, κλαδέματος, άρδευσης, βιολογικής γεωργίας και διαχείρισης υπολειμμάτων καλλιέργειας. Την εκπαιδευτική ημερίδα συντόνισε ο επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης για την οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας Σπόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Παύλος Μπουχάγιερ, ενώ την παρακολούθησαν και φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών αναζήτησης, συγκέντρωσης, ελέγχου και φύλαξης σπάνιου γενετικού υλικού
για την Τράπεζα Σπόρων», που εντάσσεται στις δράσεις του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development (B.E.S.T.)”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Η υπηρεσία υποστήριξης των δράσεων της Τράπεζας Σπόρων ανατέθηκε, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού που διεξήγαγε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής Εταίρος του έργου), στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, κ. Παύλο Μπουχάγιερ.