Το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας συμμετέχει στην πιλοτική δράση «At the School of Open Cohesion (ASOC)» το οποίο ολοκλήρωσε το 1ο στάδιο του προγράμματος .

Η δράση «At the School of Open Cohesion» υλοποιείται από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί επικοινωνιακή ενέργεια με τη μορφή εκπαιδευτικού προγράμματος που καταλήγει σε διαγωνιστική διαδικασία. Στόχος της είναι η γνωριμία και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ιόνια Νησιά μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοικτών δεδομένων και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας.

Περισσότεροι από 20 μαθητές εργάζονται εκτός σχολικού προγράμματος με ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον! Το επιλεγμένο θέμα τους; Η κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου του 4ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας! Είναι το Λύκειο στο οποίο θα φοιτήσουν οι μαθητές τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο γι αυτούς ώστε να μελετήσουν και να παρακολουθήσουν την πρόοδο του έργου και να συμμετέχουν σε επικοινωνιακές δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών. Χρειάζονται λοιπόν τη βοήθεια όλων μας ώστε να καταφέρουν να επικοινωνήσουν τη δράση αυτή σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Προτρέπουμε όλους τους συμπολίτες μας, να ακολουθήσουν την ομάδα των μαθητών μας στα κοινωνικά δίκτυα που έχουν δημιουργήσει ενισχύοντας κατά αυτό τον τρόπο τη δράση τους!

facebook: https://www.facebook.com/CFUBrussailors

twitter: https://twitter.com/CBrussailors

instagram: https://www.instagram.com/cfu.brussailors