Το Τμήμα AHEPA Κέρκυρας, Chapter HJ-34 Corkyra με αίσθημα ευθύνης και έμπρακτης στήριξης των συνανθρώπων μας στέκεται αλληλέγγυο στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2, τα οποία λαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας.

Αναλαμβάνει σε όλη τη Κέρκυρα για λογαριασμό των συνανθρώπων μας που κατατάσσονται στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, να πραγματοποιεί δωρεάν το μεταφορικό έργο που απαιτείται για τον οικιακό ανεφοδιασμό τους σε τρόφιμα ή φάρμακα προκειμένου να αποφύγουν οι ίδιοι τις μετακινήσεις αυτές.

Κατά την υλοποίηση της δράσης θα δίνεται προτεραιότητα στα άτομα που χρήζουν άμεσης στήριξης και δεν λαμβάνουν υποστήριξη από άλλα συγγενικά τους πρόσωπα, πάντοτε στα πλαίσια των δυνατοτήτων των εθελοντών – μελών του Τμήματος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6936776827, 6989542178

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) ahepahj34@gmail.com

Messenger: Corcyra Ahepa