Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 3η Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας . Από τα θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη ξεχωρίζουν , η έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών που καθορίστηκαν με την πολεοδομική μελέτη του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας» στην περιοχή «Ερημίτης»  , η επένδυση “Ερημίτη” καθώς και η διαχείριση στερεών αποβλήτων – οικονομικά στοιχεία .

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη, στις 03 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις
 2. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών που καθορίστηκαν με την πολεοδομική μελέτη του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας» στην περιοχή «Ερημίτης» της Δ.Ε. Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (εισηγητές: κ. Ανδρέας Σαούλος και κ. Χρήστος Κορμαρής)
 3. Επένδυση «Ερημίτη» (εισηγητές: κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς και κ. Σωκράτης Τρύφωνας)
 4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Οικονομικά στοιχεία (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 5. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 6. Έγκριση εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών και επιβολής της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας, στις Κοινότητες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το έτος 2020 (εισηγητής : κ. Βασίλειος Σαλβάνος – Γεωπόνος)
 7. Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (ενός χειριστού και δυο εργατών) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 8. Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2019 – Γ’ Δόση (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 9. Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2019 – Δ’ Δόση (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 10. Κατανομή κάλυψης δαπανών θέρμανσης σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 11. Προαγωγή 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αχαράβης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 12. Ορισμός εκπροσώπου με τον/την αντικαταστάτη/τριά του ως μέλος στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρ. 20 (Φ.Ε.Κ. 1929/Β/2018) όπως ισχύει για το έτος 2020 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2020 (εισηγητής: κ. Σταμάτιος Πουλιάσης)
 14. Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 15. Ορισμός ενός/μιας Δημοτικού Συμβούλου με τον/την  αναπληρωτή/τριά του, ως εκπρόσωπο για τη συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το με αριθμό 2131.16/282/2020 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 16. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων για καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις λόγω χιλιομετρικής απόστασης – Συμπληρωματική απόφαση (Εισηγητής: κ. Σταμάτης Πουλιάσης)
 17. Αρτιότητες οικοπέδων (Εισηγητής: κ. Σταμάτης Πουλιάσης)
 18. Ορισμός δυο εκπροσώπων στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 19. Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στους Βελονάδες (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας θα συνεδριάσει στις 31 Ιανουαρίου με θέμα την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2020.

Η πρόσκληση:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη, στις 31 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το οικονομικό έτος 2020.