«Στο μικροσκόπιο» των επιστημόνων του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, μπήκαν οι παραλίες ωοτοκίας των Caretta caretta.
Στο πλαίσιο επιστημονικής εργασίας και ερευνών συλλέχθηκε υλικό από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο νησί μας και συγκεκριμένα από το Μαραθονήσι, το Καλαμάκι (Ανατολικό – πόστο Crystal – και Δυτικό), τα Σεκάνια, τη Δάφνη και Γέρακα και τα αποτελέσματα των εργασιών θα οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των παραλιών ωοτοκίας και θα ανακοινωθούν στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη μόλις είναι διαθέσιμα, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Σχετικά με το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»
Την περίοδο 27 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου εργασία πεδίου για το έργο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» – BLUECOAST, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”. Την εργασία εκτέλεσαν οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, ο οποίος είναι και επικεφαλής εταίρος του συγκεκριμένου έργου. Η εργασία περιλάμβανε:
• Διενέργεια μορφολογικών τομών, κάθετων στην ακτογραμμή, στο χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα των παραλιών.
• Δειγματοληψία επιφανειακού χερσαίου και θαλάσσιου ιζήματος σε αντιπροσωπευτικά σημεία των παραλιών.
• Πυρηνοληψία μήκους περίπου 1 μέτρου στο άνω χερσαίο τμήμα των προαναφερθεισών παραλιών.
• Δειγματοληψία επιφανειακού παράκτιου ύδατος με παράλληλη in situ μέτρηση θερμοκρασίας και pH.

Τα δείγματα ιζήματος και νερού, αφού συσκευάστηκαν κατάλληλα, μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του ΕΚΠΑ για ανάλυση.
Συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος είναι: ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (συντονιστής), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, η Αλβανική Εθνική Αρχή για τις Ακτές, ο Δήμος Χιμάρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Πηγή:imerazante.gr