Υπογράφτηκε σήμερα το μεσημέρι,  από την Δήμαρχο  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  Μερόπη Υδραίου  και τον  καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης CMODLAB), Μάρκο Αυλωνίτη,  πρόταση  συνεργασίας και συναντίληψης  για δράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία, τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και τον Πρωτογενή Τομέα.

Ο Δήμος και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχουν ήδη συνεργαστεί στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του έργου HORECA – Efficient Hotel Restaurant & Catering Waste Network του Προγράμματος Ιnterreg CrossBorder Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020. Tο CMODLAB, διαθέτει πλούσια ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων παρακολούθησης φαινομένων, ανάπτυξη συστημάτων καταγραφής χαμηλού κόστους, χρήση καινοτόμων έξυπνων τεχνολογιών, ανάπτυξη συστημάτων λήψης απόφασης, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης

. Ο Δήμος Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σκοπεύει να θέσει σε χρήση νέες έξυπνες τεχνολογίες, πληροφοριακά συστήματα και πλατφόρμες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών.

Η Πρόταση Συνεργασίας και Συναντίληψης τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα.