Η Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας αξιοποιώντας ένα τμήμα των σημαντικών -από καλλιτεχνικής όσο και επιστημονικής σημασίας- χαρτών της Κέρκυρας που  αποτελούν μέρος των συλλογών της, προβάλει το έργο σπουδαίων Ευρωπαίων χαρτογράφων, όπως ο Abraham Ortelius (1527 – 1598), ο Olfert Dapper (περ. 1635 – 1689), ο Vincenzo Maria Coronelli (1650 – 1718), ο Johann Baptist Homann (1664 – 1724), ο Joseph Roux (1725 – 1793) κ.ά.

Οι χαρτογράφοι αυτοί απεικόνισαν την Κέρκυρα, τους θαλάσσιους δρόμους γύρω από αυτή (υπήρξε το μοναδικό πέρασμα της Βενετίας προς τη Μεσόγειο) και κάποιες ιστορικές στιγμές του νησιού, είτε ενσωματώνοντας τα έργα τους σε βιβλία, ιζολάρια (νησολόγια) και άτλαντες, είτε εκδίδοντάς τα αυτούσια, ως μεμονωμένους χάρτες.

Από την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019, τα έργα των σπουδαίων χαρτογράφων εκτίθενται σε χρονολογική σειρά καλύπτοντας ένα φάσμα τεσσάρων αιώνων, μέσα από τα οποία αντικατοπτρίζεται η εξέλξη της χαρτογραφίας, από την επικράτηση της αισθητικής του μπαρόκ του 17ου αι., μέχρι την ολοκληρωτική σχεδόν, απουσία κάθε διακοσμητικού στοιχείου στις αρχές του 19ου αι.

Η έκθεση αποτελείται από δεκαπέντε (15) επιζωγραφισμένες χαλκογραφίες  και παρουσιάζεται στην κεντρική αίθουσα του Τμήματος Μόνιμης Συλλογής της Πινακοθήκης.

Η διάρκειά της θα είναι πολύμηνη, ενώ οι μέρες & ώρες επίσκεψης ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας, Τρίτη έως και Κυριακή 10:00 – 16:00 (Δευτέρα & αργίες κλειστά).