ΘΕΜΑ : Μεταφορά Στερεών Αστικών Αποβλήτων Ενότητας Κέρκυρας

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατά την συνάντηση εκπροσώπων φορέων Κέρκυρας και κυβερνητικών παραγόντων στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 28-02-2018

 

Κανένας Κερκυραίος δεν θέλει να ξεφορτωθεί τα απορρίμματά του σε άλλη περιοχή. Αντίθετα, στην Κερκυραϊκή κοινωνία είναι εμπεδωμένη και γενικευμένη η αναγκαιότητα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων .

Το ΑΔΙΕΞΟΔΟ, όμως, που οι υπόχρεοι φορείς και οι υπηρεσίες έχουν οδηγήσει διαχρονικά το όλο ζήτημα και η επερχόμενη ΚΡΙΣΗ επιβάλλουν την κατά παρέκκλιση προσωρινή μεταφορά των ΑΣΑ σε πλησιέστερο νόμιμο αποδέκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 158 του Ν. 4389/2916.

Οι προϋποθέσεις του νόμου για παρόμοιο εγχείρημα ικανοποιούνται στο σύνολό τους, αφού στη Κέρκυρα «δεν υπάρχει άλλος νόμιμος εν λειτουργεία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον ΠΕΣΔΑ», ούτε «νόμιμος εν λειτουργεία χώρος αποθήκευσης κατά την παρ. η του άρθρου 2 της ΚΥΑ με αρ. 29407/3508/2002)»

Πράγματι ο ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας είναι υπερκορεσμένος και παραβιάζει όλους τους όρους της σχετικής ΑΕΠΟ/2016, επισωρεύοντας αλλεπάλληλα πρόστιμα και ο πολλαπλά και σωρευτικά παράνομος ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, ως προιόν διαχρονικής διαπλοκής, δεν είναι Αδειοδοτήσιμος. Συγκεκριμένα παραβιάζει όλα τα κριτήρια χωροθέτησης, δεν έχει νόμιμη απόφαση ΑΕΠΟ, η τελευταία Ανανέωση/Τροποποίηση της ΑΕΠΟ καταστρατηγεί κατάφωρα τις σχετικές προτάσεις του ΠΕΣΔΑ και τις διατάξεις του νόμου και τέλος έχει ακυρωθεί με βάση απόφαση του Σ.τ.Ε/1999. Κατά συνέπεια ως έργο κακοσχεδιασμένο, ημιτελές, παρωχημένο, κακότεχνο και παράνομο δεν είναι δυνατόν να του χορηγηθεί Άδεια Λειτουργείας.

Εξ άλλου σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, είναι ρεαλιστική η εξεύρεση νόμιμου πλησιέστερου αποδέκτη, άμεσα στη Δυτική Μακεδονία και στο προσεχές μέλλον στην Ήπειρο, με κόστος μεταφοράς που δεν υπερβαίνει σημαντικά (ενδεχομένως να υπολείπεται) το συνολικό κόστος της Ενδιάμεσης Διαχείρισης του Μεσοδιαστήματος. Το τελευταίο εκτιμάται ότι θα υπερβεί το ποσό των 5 εκατομμυρίων € ετησίως (2.350.000€ για τη λειτουργία της Συστοιχίας και του Δεματοποιητή στην ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας / 925.000€ για τη μεταφορά των Δεμάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤY Νότ. Κέρκυρας για την άκρως συντηρητικά εκτιμώμενη ποσότητα υπολειμμάτων, ανερχόμενη σε 24.000 τόνους ετησίως, η οποία, όμως, προβλέπεται να είναι διπλάσια / κόστος για την 24ωρη φύλαξη του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας / κόστος για την ολοκλήρωση και τροποποίηση του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας κ.α.).

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ μας, λαβαίνοντας υπ’ όψη το σύνολο των πολλαπλών δεδομένων που προσδιορίζουν το πρόβλημα, προτείνει :

Από τις δυνατές λύσεις που προκύπτουν για τη μεταφορά σύμμικτων ή δεματοποιημένων ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ,  βέλτιστη επιλογή και συνεπώς επιλέξιμη από πλευράς επισπεύδοντα φορέα, είναι η μεταφορά σύμμικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Δυτ. Μακεδονίας. (Παρά τη σχετική αύξηση βάρους, μειώνεται αισθητά το κόστος ταφής και κυρίως καταργείται η αναγκαιότητα της κοστοβόρας και αποτυχημένης Εναλλακτικής Διαχείρισης του Μεσοδιαστήματος. Ευεργετική συνέπεια της παραπάνω πρότασης είναι η απελευθέρωση της έκταση των 19.4 στρεμ. που σήμερα καταλαμβάνει ή Συστοιχία και ο Δεματοποιητής   στην ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας και η ελαχιστοποίηση του αναγκαίου χρόνου υλοποίησης στην ίδια θέση της ΜΕΑ με επικαιροποίοηση των κεκτημένων. Τα παραπάνω προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ αλλά και από την τελευταία Ανανέωση/Τροποποίηση/Κωδικοποίηση της ΑΕΠΟ για την ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας/2016).

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι το νέο Μεσοδιάστημα για την ολοκλήρωση της ΜΕΑ και τη συντονισμένη εξασφάλιση νέου ΧΥΤΥ Κεντρ. Κέρκυρας μπορεί να περιοριστεί σε περίπου δύο (2) χρόνια με ενεργοποίηση της διαδικασίας του κατεπείγοντος και την αναγκαία αρωγή και στήριξη από την Πολιτεία.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι η άμεση, ταχύρρυθμη  και συντονισμένη δρομολόγηση όλων των υποδομών και δραστηριοτήτων του ΠΕΣΔΑ για την Ενότ. Κέρκυρας με προτεραιότητα στις δράσεις αιχμής (Διαλογή στην Πηγή, Πράσινα Σημεία και Νησίδες, ΣΜΑ, Οικιακή Κομποστοποίοηση, ΖΕΔΑ, κλπ).

Η εξασφάλιση των παραπάνω δράσεων θα κατευνάσει τις αναστατωμένες κοινωνίες, θα αποτρέψει τις αντιδράσεις με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην παρούσα δύσκολη συγκυρία και θα ανοίξει το δρόμο για κοινωνική συναίνεση.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ μας καλεί :

– την Κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρόταση για κατά παρέκκλιση προσωρινή μεταφορά των ΑΣΑ Ενοτ. Κέρκυρας,

– τον Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη για την μεταφορά των απορριμμάτων μέχρι 3 χρόνια και

– τουςΣυντονιστές των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να εκδώσουν κοινή σχετική απόφαση

                                                                                       Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

                                                                                       Γραμματέας  Αριστοτέλης Κοτινάς