Παραμένει ως έχει, δεν παρατείνεται  το ωράριο της μουσικής όπως προβλέπει ο νόμος . Αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πέντε ώρες συζήτησης. Πιο συγκεκριμένα 21 ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Δημάρχου, 10 υπέρ της πρότασης του Γ. Τρεπεκλη (καθημερινά παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα), 10 κατά της παράτασης και μία αποχή.