Πραγματοποιήθηκαν σήμερα 20 Οκτωβρίου οι εκλογές για τα Τοπικά Συμβούλιά σε Μαγουλάδες, Περίθεια, Περιβόλι και Πέλεκα.

Είναι οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των Τοπικών Συμβουλίων στις τέσσερις προαναφερόμενες περιοχές.

Οι εκλογές ξεκίνησαν από τις 07:00 το πρωί και ολοκληρώθηκαν στις 19:00 το απόγευμα.

Τα αποτελέσματα από τις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Μαγουλάδων έχουν ως εξής :

Με 259 ψήφους πρώτη η “Δημοτική Ενωτική κίνησης” με τον Κώστα Γουδέλη και με 201 ψήφους δεύτερη η “Ανεξάρτητη ανανεωτική κοινότητα” με την Άντζελα Κροκίδη.

Τα αποτελέσματα από τις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου στην Περίθεια έχουν ως εξής :

Με 204 ψήφους πρώτη η “Ανεξάρτητη Περίθεια” με τον Πολύμερο Κάσσαρη και με 96 ψήφους δεύτερη η “Ανεξάρτητη ανανεωτική Περίθεια” με την Μάρω Μποτσέλη.

Τα αποτελέσματα από τις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου στο Περιβόλι έχουν ως εξής :

Με 341 ψήφους πρώτη “Αλλάζουμε τον Τόπο” με τον Βασίλη Κουλούρη και με 110 ψήφους  δεύτερη η “ΛΑΣΥ” με τον Χρήστο Μίαρη.

Τα αποτελέσματα από τις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου στον Πέλεκα έχουν ως εξής :

Με 203 ψήφους πρώτη ο “Πέλεκας” με τον Αλέξανδρο Μαρτίνη, με 173 ψήφους δεύτερη ο “Πέλεκας στην θέση του Άλμα Ανάπτυξης” και με 5 ψήφους τρίτη η “Αναγέννηση”.