Στο τετραετές έργο της στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και τις προοπτικές που διαμορφώνονται παρουσίασε η υπουργός παιδείας Ν. Κεραμέως στη   Σύνοδο Πρυτάνεων, στην Κέρκυρα, παρουσία του υφυπουργού, αρμόδιου για τα ΑΕΙ, Α. Συρίγου και του Γενικού  Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδ. Ζώρα. 

«Όσα κάναμε αυτά τα 4 χρόνια για τα Πανεπιστήμια, δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει χωρίς εσάς», τόνισε η Ν. Κεραμέως απευθυνόμενη στους Πρυτάνεις , ενώ για το έργο της ανέφερε τα εξης:

  • Ακόμη πιο δυναμικά, για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, πάνω από 550 εκ€ αφορούν δράσεις Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Προχωρούν εμβληματικές δράσεις με πόρους ύψους 571,7 εκ. € για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
  • Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ και την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η έναρξη υποβολής αιτήσεωνγια έργο 34,8 εκ. € που αφορά σε 249 Βιομηχανικά διδακτορικά.
  • Βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης προσφορώνέργο 13,5 εκ. €για το κομβικό e-University.
  • Στάλθηκε προς διαβούλευση στα ΑΕΙη πρόσκληση για έργο 135 εκ. € που αφορά σε 70 Συμπράξεις ερευνητικής αριστείας (CREs).
  • Ακολουθούν 4 ακόμη έργα (84 εκ. € για Επισκέπτες Καθηγητές/Ερευνητές, 97 εκ. € για το πρωτοποριακό Έργο «Εμπιστεύσου τα αστέρια σου» και 13,2 εκ. €για το Έργο Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης που αφορά 000 υποψηφίους εκπαιδευτικούς, 194,2 εκ. € για το Έργο UniversitiesofExcellence).

αρμοδιότητες και συνεργασίες με κορυφαία ΑΕΙ εξωτερικού, έχουν μεγαλύτερη αποκέντρωση και ελευθερία. Κλείνω λέγοντας ότι πιστεύω πως έγιναν πολλά, τίποτα όμως δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς τους νυν και τέως Υυφυπουργούς και Γενικούς Γραμματείς, τους πολύτιμους συνεργάτες μου, την ΕΘΑΑΕ, πάνω από όλα όμως, τίποτα από όσα συζητάμε δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς τους Πρυτάνεις, τις Διοικήσεις, τους καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό, τους φοιτητές. Θέλω να κλείσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον καθένα και την καθεμία από εσάς, και στο πρόσωπό σας βλέπω όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.”.

ESOS