Η αυτοψία της Πυροσβεστικής διαπίστωσε ανεπαρκή μέτρα προστασίας και βεβαίωσε πρόστιμο στον ΣΥΔΙΣΑ.
Η ανάρτηση του Συλλογου Τεμπλονίου
Μετά το αίτημα του Συλλόγου μας με Αρ.πρωτ. 1002/1/7/2021 που εστάλει την 1-7-2021 και ζητήσαμε από το Τμήμα Πυρασφάλειας Κέρκυρας ΔΙΠΥΝ να προβεί άμεσα σε έλεγχο-αυτοψία στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη και η καλή λειτουργία όλων των προβλεπόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας του χώρου….. η ανταπόκριση ήταν άμεση και σήμερα λάβαμε την απάντηση της αυτοψίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την οποία και δημοσιοποιούμε. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του ……..