Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Περιφερειακής Παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία» :

Η προσβολή οπωροφόρων δέντρων, εσπεριδοειδών, αμπελιών, τριανταφυλλιών από το συγκεκριμένο έντομο είναι καταστροφικές . Η εμφάνισή του από το 2016 στην Κέρκυρα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η αντιμετώπιση με διάφορα φάρμακα φαίνεται ότι δεν είχαν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός, έχει ενταχθεί στο ετήσιο επίσημο πρόγραμμα επισκοπήσεων της χώρας το οποίο αποτελεί πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτάσθε:

-Τι ενέργειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού;

-Ποιος είναι προγραμματισμός για την αντιμετώπισή του συγκεκριμένου προβλήματος;